Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα The British School at Athens, Σουηδίας 52, Αθήνα

Τηλ.: 211 1022800
e-mail.: admin@bsa.ac.uk
Ιστοσελίδα

Όρια μέσα στην αθηναϊκή πόλη-κράτος

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Διάλεξη του δρος Graham Oliver (University of Liverpool), με θέμα «Boundaries within the Athenian polis: spatiality and epigraphy».

Διοργάνωση: Βρετανική Σχολή Αθηνών.