Συνέδρια
4 Μαρτίου 2013 Έναρξη
4 Μαρτίου 2013 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, Θέση Τρίγωνο (δίπλα στο κτίριο διοίκησης των ΤΕΙ), Άρτα

Τηλ.: 26820-89890
e-mail.: lgepka@culture.gr
Ιστοσελίδα

Το έργο της ΛΓ’ ΕΠΚΑ

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Ημερίδα για την παρουσίαση και προβολή στο κοινό των εργασιών που υλοποιήθηκαν τη διετία 2011-2012 στα όρια της Π.Ε. Άρτας, τόσο στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων και υποέργων όσο και της ευρύτερης δράσης της ΛΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η ημερίδα διαρθρώνεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες ξεκινώντας από τις εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Έργων ΕΣΠΑ, όπου θα αναφερθούν οι εργασίες στους αρχαιολογικούς χώρους της Αμβρακίας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.

Επίσης, θα παρουσιαστεί η δράση της Εφορείας μέσα από αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε υποέργα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε έργα τρίτων φορέων και στο πλαίσιο κατασκευής της Ιονίας οδού, αλλά και από τις σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών που διενεργήθηκαν στην πόλη της Άρτας.

Τέλος, θα αναφερθούν οι εργασίες συντήρησης των ευρημάτων που γίνονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν στο χώρο του Μουσείου και στην πόλη της Άρτας.