Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αμφιθέατρο), Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210.8229633
e-mail.: filoieam@gmail.com
Ιστοσελίδα

Τον καιρό του Αρχιμήδη

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Διάλεξη του Θ.Π. Τάσιου με θέμα «Τον καιρό του Αρχιμήδη: Σταυρογονιμοποίηση Επιστήμης και Τεχνολογίας».

Διοργάνωση: Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.