Άλλες εκδηλώσεις
29 Μαρτίου 2024 Έναρξη
29 Μαρτίου 2024 Λήξη
19:00 Ώρα
Ελλάδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Αθήνα

e-mail.: info@aegeussociety.org
Ιστοσελίδα

Τεχνολογικές παραδόσεις από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

Διάλεξη της Παρασκευής Ελεφάντη (Δρ Αρχαιολογίας) με τίτλο «Τεχνολογικές παραδόσεις κατά τη μετάβαση από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο στην Ελλάδα υπό το φως των δεδομένων της βραχοσκεπής Μποΐλα και του σπηλαίου Κεφαλάρι».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.