Συνέδρια
11 Μαρτίου 2013 Έναρξη
11 Μαρτίου 2013 Λήξη
10.00 Ώρα
Ελλάδα Γενική Γραμματεία Πολιτισμού (αμφιθέατρο), Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές

Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Hμερίδα με θέμα «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές – Απολογισμός και Προοπτικές» στην οποία θα συμμετάσχουν οι φορείς που πήραν μέρος στις δράσεις της πιλοτικής εφαρμογής αλλά και εκείνοι που πρόκειται να συμμετάσχουν στην δεύτερη πιλοτική δράση το 2013, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η συμβολή των μουσείων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές περιλαμβάνουν δράσεις εκπαίδευσης των πολιτών στην κατανόηση και το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, με τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη στον πολιτισμό.

Τον Ιούνιο του 2012 οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές εφαρμόσθηκαν πιλοτικά με τη συνεργασία φορέων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, του Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘΠΑ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων με περιβαλλοντική δράση, όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών και το ΚΠΕ Λαυρίου, στους νομούς Αττικής, Ρεθύμνης και Λέσβου.

Οι Πρασινες Πολιτιστικές Διαδρομες σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Πράσινες _Πολιτιστικές_Διαδρομές_Το πρόγραμμα της ημερίδας