Άλλες εκδηλώσεις
3 Δεκεμβρίου 2012 Έναρξη
3 Δεκεμβρίου 2012 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, Διδότου 6, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012

Διάλεξη της Ασπασίας Λούβη (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς) με θέμα «Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: Ένα βιώσιμο μοντέλο πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής.