Συνέδρια
Ελλάδα Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα

Τηλ.: 210 3634944
e-mail.: info@era.gr
Ιστοσελίδα

Περιήγηση και Χαρτογράφηση της Κύπρου

18-20 Οκτωβρίου 2012

Σειρά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ανά διετία, υπό τον γενικό τίτλο: «Περιήγηση και Χαρτογράφηση του Ελληνικού Χώρου», προτίθεται να διοργανώσει το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου (Sylvia Ioannou Foundation).

Το πρώτο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Με επίκεντρο την Συλλογή του Ιδρύματος και την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο τον Ιούλιο του 2012, το Συνέδριο έχει τίτλο: «Η Κύπρος στο σταυροδρόμι των αναζητήσεων χαρτογράφων και περιηγητών από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα» .

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο θησαυρός των ιστορικών τεκμηρίων για την Κύπρο και να μελετηθούν οι απαρχές και οι μεταβολές, οι συνέχειες και οι αντιθέσεις στην ιστορία των προσλήψεων και των αποτυπώσεών τους.

Oι ανακοινώσεις εστιάζουν σε μαρτυρίες περιηγητών, χαρτογραφικές, γεωγραφικές και εικαστικές αποτυπώσεις της Κύπρου, από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα. Οι ποικίλες αυτές εικόνες, διαρθρώνονται σε ξεχωριστές θεματικές ενότητες και προσεγγίζονται ως προϊόντα της συνάντησης των πολιτισμών, αλλά και του διεθνούς ανταγωνισμού και της σύγκρουσης των αυτοκρατοριών στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τους νεώτερους χρόνους.

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου:

– Εικόνες της Κύπρου κατά την πρώιμη νεωτερικότητα: Νήματα της παράδοσης.

– Μεταβαλλόμενες εικόνες και αντιστοιχίσεις: Οθωμανική κυριαρχία και δυτική διείσδυση.

– Αντιθέσεις και προκλήσεις: αυτοκρατορία, αποικιοκρατία και έθνος.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει επίσης ειδική παρουσίαση ψηφιακών δράσεων με τίτλο: «Μια χαρτογραφική και περιηγητική συλλογή στην ψηφιακή εποχή».

Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου: ERA Ε.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 10680, Αθήνα.