Άλλες εκδηλώσεις
27 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
27 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
17.00 Ώρα
Ελλάδα Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Loring Hall, Σουηδίας 59, Αθήνα

Τηλ.: 210 7239281
Ιστοσελίδα

Ναυπηγική Ύστερης Εποχής του Χαλκού

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη της δρος Ελένης Μαραγκουδάκη με τίτλο «Late Bronze Age Shipbuilding: A reconstruction and evaluation of a Mycenaean carpentry toolkit».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων Fitch-Wiener που διοργανώνει η Βρετανική Σχολή σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.