Άλλες εκδηλώσεις
18:00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, 10682 Αθήνα

Τηλ.: τηλ.: 210 3679904, fax: 210 3632460
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Νέες σκέψεις για τον Ευφρανόρα

17 Οκτωβρίου 2011

«Νέες σκέψεις για τον Ευφρανόρα»
Διάλεξη της καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Όλγας Παλαγγιά, που διοργανώνει η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το Επιγραφικό Μουσείο.