Άλλες εκδηλώσεις
15 Νοεμβρίου 2022 Έναρξη
15 Νοεμβρίου 2022 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης), Φειδίου 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3307400
e-mail.: sekretariat.athen@dainst.de
Ιστοσελίδα

Κόρινθος: οι πολιτικές συνέπειες μιας καταστροφής

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Διάλεξη του δρος Σωκράτη Κουρσούμη με τίτλο «Corinth after the Flavian Earthquake: The Political Consequences of a Catastrophe» διοργανώνει το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Η εκδήλωση είναι υβριδική: μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη είτε με φυσική παρουσία στο Ινστιτούτο είτε διαδικτυακά μέσω zoom.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διαδικτυακά, πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης συμμετοχής θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση της διάλεξης.