Άλλες εκδηλώσεις
6 Μαρτίου 2023 Έναρξη
6 Μαρτίου 2023 Λήξη
16:00 (UK) / 18:00 (Ελλάδα) Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Κεραμική στην Κόρινθο και τη Σικυώνα

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023

Διάλεξη της δρος Carlotta Gardner με τίτλο «Revisiting ancient ceramic production in the northern Peloponnese: the ceramic landscapes of Corinth and Sikyon».

Η διάλεξη εντάσσεται στα Upper House Seminars της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διά ζώσης, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη μέσω ZOOM, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.