Άλλες εκδηλώσεις
20 Μαρτίου 2023 Έναρξη
20 Μαρτίου 2023 Λήξη
16:00 (UK) / 18:00 (Ελλάδα) Ώρα
Ελλάδα Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 52, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Ιερά τοπία στην αρχαία Ελλάδα: η περίπτωση της Καρθαίας

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Διάλεξη της δρος Tulsi Parikh (A.G. Leventis Fellow in Hellenic Studies, BSA) με τίτλο «Bodies in motion: experiencing the sacred in ancient Greece. The case of Ancient Karthaia, Kea».

Η διάλεξη εντάσσεται στα Upper House Seminars της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διά ζώσης, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη μέσω ZOOM, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ.