Συνέδρια
5 Απριλίου 2013 Έναρξη
6 Απριλίου 2013 Λήξη
Ηνωμένο Βασίλειο King's College London

e-mail.: trac@kcl.ac.uk
Ιστοσελίδα

Θεωρητική Ρωμαϊκή Αρχαιολογία

5-6 Απριλίου 2013

Το 23ο Συνέδριο Θεωρητικής Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας διοργανώνεται στο Λονδίνο.

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι οι θεωρητικές προσεγγίσεις στον κλάδο της Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νεότερες και πιο επαναστατικές ιδέες στο χώρο.