Άλλες εκδηλώσεις
27 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
27 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
19:30 Ώρα
Ελλάδα Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα (Βιβλιοθήκη), Διονυσίου Αιγινίτου 7, Αθήνα

Τηλ.: 210 7223201
e-mail.: info@cig-icg.gr
Ιστοσελίδα

Η θεσσαλική θεά Εννοδία

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη του Gino Canlas (Alföldi-Rosenbaum Fellow, Canadian Institute in Greece) με θέμα «The Goddess on Horseback: the Spread of the Cult of the Thessalian Goddess Enodia».

Διοργάνωση: Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα.