Συνέδρια
1 Νοεμβρίου 2012 Έναρξη
3 Νοεμβρίου 2012 Λήξη
Ελλάδα Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (αίθουσα «Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος»), Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 01078
e-mail.: ibepka@culture.gr

Επιστημονική συνάντηση στα Γιάννενα

01-03 Νοεμβρίου 2012

Επιστημονική Συνάντηση προς τιμήν της κ. Αγγέλικας Ντούζουγλη και του κ. Κωνσταντίνου Ζάχου διοργανώνουν η ΙΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών και η Εταιρεία Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων.

Επιστημονική επιτροπή: Δρ Κωνσταντίνος Σουέρεφ (Προϊστάμενος, ΙΒ’ ΕΠΚΑ), Δρ Ελένη Κοτζαμποπούλου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών), Καθ. Κατερίνη Λιάμπη (Πρόεδρος, Εταιρεία Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων), Καθ. Sarah P. Morris (Department of Classics and Cotsen Institute of Archaeology – UCLA), Καθ. John K. Papadopoulos (Archaeology Interdepartmental Program, UCLA).

Το πρόγραμμα της Συνάντησης