Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: τηλ: (+30) 213 000 2400, fax: (+30) 210 725 0584
e-mail.: ascsa_info@ascsa.edu.gr
Ιστοσελίδα

Εμπόριο στην Αίγινα κατά την ΠΕΧ

11 Νοεμβρίου 2011

Regionalhandel und Fernverbindungen einer Insel. Äginas Kontakte in der Frühbronzezeit

Διάλεξη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με θέμα τις εμπορικές σχέσεις της Αίγινας στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Ομιλήτρια: Δρ Lydia Berger (Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie, Universität Salzburg)