Άλλες εκδηλώσεις
4 Μαρτίου 2024 Έναρξη
4 Μαρτίου 2024 Λήξη
18:00 Ώρα
Ελλάδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας»), Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Ιστοσελίδα

Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024

Παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα (περίοδος 2019-2023)» διοργανώνουν το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης