Συνέδρια
Σερβία Petnica Science Center, P.O. Box 6 14104, Valjevo

Τηλ.: +381 (14) 251-180
e-mail.: markojankovicc@gmail.com
Ιστοσελίδα

Αυτοκρατορία και Ταυτότητες

20-23 Σεπτεμβρίου 2012

Συνέδριο με τίτλο Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου.

Για λεπτομέρειες και τιμές παρακολούθησης επισκεφτείτε τον σχετικό ιστότοπο.

Πληροφορίες:

Marko Jankovic, MA

Research Assistant

Department of Archaeology

Faculty of Philosophy

University of Belgrade