Άλλες εκδηλώσεις
11 Ιουνίου 2013 Έναρξη
11 Ιουνίου 2013 Λήξη
15.00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904 (Philippa Pistikidis)
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Αττικό ψήφισμα περί εορτής

Τρίτη 11 Iουνίου 2013

Διάλεξη του Άγγελου Ματθαίου (Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία) με τίτλο «Παρατηρήσεις σε αττικό ψήφισμα περί εορτής: IG ΙΙ3 449».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιγραφικής που διοργανώνει η Γαλλική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο, την Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία και τη Βρετανική Σχολή Αθηνών.