Σεμινάρια
14.00 - 18.00 Ώρα
Ηνωμένο Βασίλειο Daryll Forde Seminar Room, UCL Anthropology 14 Taviton Street, London WC1H 0BW

e-mail.: c.stewart@ucl.ac.uk
Ιστοσελίδα

Ανατολική χριστιανοσύνη

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Σεμινάριο με τίτλο “Ethnography Of Eastern Christianities” και θέμα την επίδραση του θρησκευτικού υποβάθρου των ερευνητών στη μελέτη του χριστιανισμού της ανατολικής Ευρώπης, Εγγύς και Μέσης Ανατολής και Β.Α. Αφρικής πρόκειται να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των Juliet du Boulay, Tom Boylston, Alexandra Antohin και Andreas Bandak.

Οργάνωση: University College London – Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Πληροφορίες: Dr Charles Stewart