Άλλες εκδηλώσεις
11:00-13:00 Ώρα
Ελλάδα Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Ακραιφία Βοιωτίας

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Διάλεξη της Christel Müller (Université de Reims) με τίτλο «Épigraphie et chronologie: la cité d’Akraiphia en Béotie à l’époque hellénistique».

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των σεμιναρίων επιγραφικής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.