Άλλες εκδηλώσεις
18.00 Ώρα
Ελλάδα Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1, 10678 Αθήνα

Τηλ.: 210 33 07 400
e-mail.: allgref@athen.dainst.org
Ιστοσελίδα

Αιγυπτιακές αρχαιότητες

17 Απριλίου 2012

Η Δρ Αμάντα-Αλίκη Μαραβέλια (Ελληνικό Ινστιτούτο Αιγυπτιολογίας) θα δώσει διάλεξη με τίτλο «Αιγυπτιακές αρχαιότητες από τις Συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου», στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.