Άλλες εκδηλώσεις
19:00 Ώρα
Ελλάδα Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26, 106 83 Αθήνα

Τηλ.: τηλ: (+30) 210 82 13 708, fax: (+30) 210 82 20 798
e-mail.: athen@oeai.at
Ιστοσελίδα

Αιγαίο 3η χιλιετία π.Χ.

20 Οκτωβρίου 2011

Erster Globalisierungsanlauf im 3. Jahrtausend v. Chr.? Die entwickelte Frühbronzezeit der Ägäis im Zeitkontext

Διάλεξη με θέμα τον ανεπτυγμένο αιγαιακό πολιτισμό της Πρώιμης Περιόδου του Χαλκού.

Ομιλητής: Δρ Lorenz Rahmstorf (Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität Mainz)