Συνέδρια
9 Μαρτίου 2023 Έναρξη
10 Μαρτίου 2023 Λήξη
Ελλάδα Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Ιστοσελίδα

ΑΕΜΘ 35

9-10 Μαρτίου 2023

H 35η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για το Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα παρουσιαστεί το ετήσιο αρχαιολογικό έργο, ενώ παράλληλα έχει οριστεί και η θεματική «Βιοτεχνικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη» για ανακοινώσεις εμβάθυνσης νέου και παλαιότερου αρχαιολογικού υλικού.

Η οργάνωση της 35ης Συνάντησης γίνεται σε συνεργασία των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των Αρχαιολογικών Μουσείων της Μακεδονίας και της Θράκης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τομέας Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Η Συνάντηση θα διεξαχθεί διά ζώσης ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω ΖΟΟΜ Webinars (πατήστε εδώ).

Passcode: 305586

Για το πρόγραμμα της Συνάντησης, πατήστε εδώ.