Άλλες εκδηλώσεις
14 Φεβρουαρίου 2013 Έναρξη
14 Φεβρουαρίου 2013 Λήξη
19.00 Ώρα
Ελλάδα Γαλλική Σχολή Αθηνών, Διδότου 6, Αθήνα

Τηλ.: 210 3679904 (Philippa Pistikidis)
e-mail.: philippa.pistikidis@efa.gr
Ιστοσελίδα

Άργος

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Διάλεξη των Anna Touchais (επιστημονική συνεργάτης της Γαλλικής Σχολής Αθηνών) και Gilles Touchais (Université Paris 1) με θέμα «Argos du Bronze Moyen au Bronze récent: regards nouveaux depuis la colline de l’Aspis et le ravin de la Deiras».

Διοργάνωση: Γαλλική Σχολή Αθηνών.