Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν / Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου (επιμ.), Ανασκαφές Αρχαίας Κύθνου. Ι: Κεραμική και ειδώλια από το βόρειο ιερό του Μεσαίου Πλατώματος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2022, 534 σελ. ISBN: 978-960-9439-83-1

Η συλλογική αυτή μονογραφία εγκαινιάζει τη σειρά τελικών δημοσιεύσεων της ανασκαφής του Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρχαία πόλη της Κύθνου (σήμερα Βρυόκαστρο). Πραγματεύεται την κεραμική και τα κοροπλαστικά αναθήματα που προήλθαν από την ανασκαφή του ιερού του Απόλλωνα και της Άρτεμης κατά τα έτη 2002-2006. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από το «άδυτο» του ναού, τον αποθέτη και το ευρύτερο τέμενος, και χρονολογούνται από τον 7ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για την κεραμική της «Ανατολίζουσας» περιόδου (Μ. Κουτσουμπού), την Κορινθιακή (Μ. Πανάγου), την Αττική μελανόμορφη και ερυθρόμορφη κεραμική (Δ. Παλαιοθόδωρος), την μελαμβαφή και ανάγλυφη κεραμική (Α. Αλεξανδρίδου), την άβαφη, μελαμβαφή Ελληνιστική κεραμική, τους ανάγλυφους σκύφους και τους λύχνους (Π. Τσιλογιάννη) και τα πήλινα ειδώλια (Α. Αλεξανδροπούλου).