Τον καιρό του λοιμού. Επιδημίες στην αρχαιότητα που ξεπέρασαν τη λογική. Α’ Βασιλειών • Θουκυδίδης • Σοφοκλής • Ιπποκράτης • Διόδωρος Σικελιώτης • Φιλόστρατος • Αίλιος Αριστείδης • Γαληνός • Γρηγόριος Νύσσης • Ευσέβιος • Προκόπιος • Ευάγριος Σχολαστικός • Διήγησις των θαυματουργιών του Αγίου Δημητρίου (σειρά: Διάλογοι με την Αρχαιότητα), εισαγωγή–μετάφραση–σημειώσεις: Στέφανος Παρασκευαΐδης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2023, 136 σελ. ISBN: 978-960-524-949-6

Οι μεγάλες επιδημίες ξεχώρισαν από πολύ νωρίς ως σημαντικά και αξιομνημόνευτα γεγονότα. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει μια πλούσια συλλογή κειμένων, τα οποία περιγράφουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες το φαινόμενο των επιδημιών και τον αντίκτυπό τους στις αρ­χαίες κοινωνίες. Τα δεδομένα που παρουσιάζουν οι αρχαίοι συγγραφείς δίνουν συχνά την εντύπωση ότι ξεπερνούν την ίδια την ανθρώπινη λογική και πολλές φορές αφήνουν να διαφανεί το στοιχείο της αμφισβήτησης, της αβεβαιότητας και της αντιφατικότητας στις αντιδράσεις των ανθρώπων. Οι ασυνήθιστες και επείγουσες συνθήκες μιας φονικής επιδημίας δημιουργούσαν δυναμικές οι οποίες επηρέαζαν ιδέες και αντιλήψεις, καλλιεργούσαν νέες συνήθειες, άγγιζαν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η εμπειρία της πρόσφατης πανδημίας κάνει τα κείμενα αυτά να μοιάζουν ασυνήθιστα επίκαιρα. Ο σημερινός αναγνώστης θα εντοπίσει προβλήματα και ερωτή­ματα που πιθανόν να έχουν απασχολήσει και τον ίδιο. Μπορεί μάλιστα ο αρχαίος άνθρωπος να του φανεί λιγότερο αρχαίος και περισσότερο άνθρωπος, με τους ίδιους φόβους και την ίδια θνητότητα.

Ο Στέφανος Παρασκευαΐδης είναι διδάκτωρ αρχαίας ιστορίας.

Διευθυντής σειράς: Δημήτρης Ι. Κυρτάτας.

Εικόνα εξωφύλλου: Σκηνή προθέσεως νεαρής κόρης, της Μυρρίνης, που τη θρηνούν η μητέρα της (αριστερά) και, πιθανώς, η αδελφή της η Μύρτε (σύμφωνα με την επιγραφή). Παράσταση σε μελανόμορφο φορμίσκο του τελευταίου τετάρ­του του 6ου αι. π.Χ., Μουσείο Κεραμεικού.