Το Σάββατο 10 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της δεύτερης και τελευταίας φάσης ερευνητικού προγράμματος, τέσσερις Πτολεμαϊκές μούμιες της Αιγυπτιακής Συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ) μεταφέρθηκαν προκειμένουν να πραγματοποιηθεί απεικονιστική εξέτασή τους με χρήση αξονικού τομογράφου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μουσείου, αυτό αποτελεί τη συνέχεια του πρώτου σταδίου της έρευνας, η οποία έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2016 και αφορούσε σε πέντε Πτολεμαϊκές μούμιες της Συλλογής του ΕΑΜ.

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι μοναδικό, καινοτόμο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα, υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Αιγυπτιολογίας.

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε στο Tμήμα του Αξονικού/Μαγνητικού  Τομογράφου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του Διευθυντή του Τμήματος Δρος Νικόλαου Μποντόζογλου με την επιστημονική του ομάδα.

Τα συνολικά πορίσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ημερίδα, καθώς και σε δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις της διεπιστημονικής ομάδας μελέτης.

Aντίστοιχα προγράμματα έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χώρες με συλλογές αιγυπτιακών αρχαιοτήτων, μεταξύ άλλων και στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία όπου η απεικονιστική εξέταση έγινε σε γνωστά πανεπιστημιακά νοσοκομεία με την αντίστοιχη συνεργασία των εκεί Μουσείων.