Ένα από τα πλέον αξιόλογα και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία της Λευκάδας θα αποκατασταθεί προκειμένου να αποδοθεί στο κοινό αρχιτεκτονικά και μορφολογικά αποκατεστημένο, ασφαλές και στατικά επαρκές σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. Πρόκειται για τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη της Λευκάδας, και το έργο έχει φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το έργο, προϋπολογισμού 910.000€, συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ευοδώθηκαν έτσι οι άοκνες πολυετείς προσπάθειες για τη διάσωση του μνημείου, καθώς μετά την επίσκεψη της Υπουργού Λίνας Μενδώνη στο νησί, το έτος 2020, δρομολογήθηκε η ένταξη του έργου αποκατάστασης του ναού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.