Αντίθετα με ό,τι ίσχυε για τους κοινούς θνητούς στην αρχαία Αίγυπτο, αλλά και με την θρησκευτική ιδεολογία όπου μία σύζυγος ήταν αρκετή για την εκπλήρωση του ρόλου τους, για τους φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου ίσχυε η πολυγαμία. Από την αρχή της αιγυπτιακής ιστορίας οι γυναίκες του βασιλιά έφεραν τον τίτλο της Βασιλικής Συζύγου. Καθώς όμως υπήρχαν πολλές συγχρόνως, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια από αυτές ήταν «η βασίλισσα» , αν και συνοδευτικοί τίτλοι ορισμένων (π.χ. «Αγαπητή Βασιλική Σύζυγος») καθώς και σχετική εικονογραφία (π.χ. ο φαραώ συνοδευόμενος από μια σύζυγο) υποδεικνύουν ότι πολλές από τις συζύγους ενσάρκωναν διάφορους τελετουργικούς ρόλους δίπλα στον φαραώ. Κατά περιπτώσεις μάλιστα μιλάμε για μια κύρια σύζυγο η οποία «έχει τη χάρη και όχι το όνομα», καθώς μπορεί να απεικονίζεται πολλές φορές σε εξέχουσα θέση αλλά δεν έχει κάποιο τίτλο που να τη διαχωρίζει ως σύζυγο από τις άλλες. Η μητέρα του εκάστοτε φαραώ επίσης έφερε τον τίτλο Βασιλομήτωρ και είχε κι αυτή την δικό της σημαντικό ρόλο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν μέρος ενός βασιλικού ζευγαριού αλλά μάλλον θεϊκού (το θηλυκό στην ένωση που γέννησε τον φαραώ). Ποια ήταν λοιπόν η πρώτη βασίλισσα;

Για να εμφανιστεί μόνιμη «βασίλισσα» δίπλα σε φαραώ έπρεπε να περάσει το Αρχαίο και το περισσότερο από το Μέσο Βασίλειο. Συγκεκριμένα μια σύζυγος αναδεικνύεται ως σπουδαιότερη των άλλων μέσα από έναν συγκεκριμένο τίτλο: της Μεγάλη Βασιλικής Συζύγου. Ο τίτλος τεκμηριώνεται πρώτη φορά σε στήλη της Νουμπκάες, συζύγου ενός φαραώ του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε, και χρονολογείται στην 13η Δυναστεία (19ος – πρώτο μισό 18ου αι. π.Χ.). Για τη Νουμπκάες γνωρίζουμε ότη ήταν κόρη αξιωματούχων. Ίσως παντρεύτηκε έναν αντίστοιχο αξιωματούχο ο οποίος έγινε αργότερα φαραώ. Χρονικά, εκείνη και ο άγνωστος σύζυγός της τοποθετούνται σε μια εποχή 150 χρόνων, όπου την Αίγυπτο κυβερνά μια μακριά σειρά ηγεμόνων των οποίων τα έργα, οι ημέρες και ο τρόπος διαδοχής μάς διαφεύγουν. Γνωρίζουμε όμως – και είναι αρκετό – ότι, μετά από αυτούς, η κεντρική εξουσία κατακερματίζεται και υπάρχουν διαφορετικοί φαραώ σε διαφορετικές περιοχές της Αιγύπτου (2η Ενδιάμεση Περίοδος).

Τα παραπάνω δείχνουν ότι καμία γυναικεία μορφή του Αρχαίου Βασιλείου ή της ακμής του Μέσου Βασιλείου (11η και 12η Δυναστεία) δεν ήταν τυπικά μοναδική στο πλευρό ενός βασιλιά, παρά την προβολή ορισμένων. Δείχνουν επίσης ότι, αν και κατά τις περιόδους πολιτικής σταθερότητας υπήρχαν πολύ ισχυρές γυναίκες, η ανάγκη ή η δυνατότητα να ονομαστεί κάποια βασίλισσα προέκυψε σε μια εποχή παρακμής που οδήγησε σταδιακά σε δυναμικές αλλαγές.

Το παράδοξο είναι ότι πριν την εποχή της Νουμπκάες υπήρξαν ήδη δύο γυναίκες οι οποίες κυβέρνησαν ως φαραώ, και όχι ως βασίλισσες. Πρόκειται για την αινιγματική Νιτόκρις (Αρχαίο Βασίλειο, 6η Δυναστεία) και την καλύτερα τεκμηριωμένη Νεφερουσόμπεκ (Μέσο Βασίλειο, 12η Δυναστεία), την πρώτη γυναίκα με πλήρεις φαραωνικούς τίτλους. Και οι δύο είχαν διαδεχτεί τους αδελφούς τους, ενώ υπήρξαν οι τελευταίες φαραώ της δυναστείας τους. Από πλευράς εικονογραφίας γνωρίζουμε ότι η Σεμπεκνοφρού παρουσιαζόταν ως θηλυκη μορφή με φαραωνικό στέμμα. Το πώς δικαιολογούσε όμως τη θηλυκή της υπόσταση παράλληλα με τον φαραωνικό τελετουργικό της ρόλο είναι άγνωστο καθώς τα μνημεία της είναι λίγα και αποσπασματικά. Καθώς ο ρόλος του φαραώ απαιτούσε μια σύζυγο, θα ήταν σημαντικό να γνωρίζαμε το πώς εκπληρωνόταν ο ρόλος του θηλυκού αυτού στοιχείου την εποχή της Σεμπεκνοφρού και αν δημιούργησε κάποιο προηγούμενο για την εξέλιξη στον ρόλο της βασίλισσας στα επόμενα χρόνια.

Τι οδήγησε τον άγνωστο φαραώ της 13ης Δυναστείας να απονείμει σε μια σύζυγο για πρώτη φορά τον τίτλο της βασίλισσας; Είχε η εξέλιξη αυτή σχέση με το γενονός ότι τότε η Αίγυπτος είχε ήδη δει γυναίκα φαραω όχι μία αλλά δύο φορές; Μήπως η Νουμπκάες ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη και ταυτόχρονα επιδραστική στην εποχή της, και πέτυχε ένα νέο τρόπο να εδραιώσει τη θέση της; Λόγω των περιορισμένων ιστορικών πληροφοριών η απάντηση είναι δύσκολη. Αυτό που γίνεται να υποθέσουμε είναι ότι η κατάρρευση της κανονικότητας οδηγεί σε δυναμικούς πειραματισμούς που αλλάζουν την όψη ενός συστήματος.