Δέκα νέες θέσεις προκηρύχτηκαν για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc.) «Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ένα σύνολο διεπιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών Χωρικής Ανάλυσης και της Γεωπληροφορικής στον ευρύτερο τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως μία διεπαφή μεταξύ τεχνολογιών αιχμής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εκπαιδεύοντας τους φοιτητές στις τελευταίες εξελίξεις των τεχνολογιών των χωρικών αναλύσεων, παρέχοντας πρακτική κατάρτιση και δεξιότητες σε διαφορετικά επιστημονικά όργανα (γεωφυσικά, τοπογραφικά, drones) και λογισμικά, προωθώντας μια κριτική και πολύπλευρη γνώση της εφαρμογής τους όσον αφορά την αντιμετώπιση αρχαιολογικών και ιστορικών ζητημάτων και την έναρξη διαλόγου μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου.

Υποτροφίες απαλλαγής από τα δίδακτρα χορηγούνται στους καλύτερους υποψηφίους ανάλογα με τα προσόντα τους.

Περισσότερες υποτροφίες είναι διαθέσιμες και από το 11ο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Sylvia Ioannou Foundation.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2023.

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να προέρχονται από κλάδους Αρχαιολογίας/Ανθρωπολογίας, Ιστορίας, Αρχιτεκτονικής, Γεωγραφίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Τοπογραφίας, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών, κ.ά.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.ucy.ac.cy/mscgidh/) και να επικοινωνούν με τον καθηγητή Απόστολο Σαρρή (asarri01@ucy.ac.cy)