Έληξε η συνεργασία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ) με τον επιστημονικό διευθυντή του, αρχαιολόγο Νικόλαο Καλτσά, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα από την 1η Οκτωβρίου 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΚΤ, οι λόγοι της διακοπής της συνεργασίας είναι οικονομικοί (περικοπές), ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει αντικαταστάτης.

Ο Νικόλαος Καλτσάς, στην πολύχρονη επιστημονική του πορεία, διακρίθηκε, μεταξύ άλλων, ως διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.