Έργα σχόλης – Χαράλαμπος Μπούρας, ταξινόμηση και σχολιασμός σχεδίων: Μανόλης Κορρές, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2022, 336 σελ. SKU: 9789602044360

Στα κατάλοιπα του Χαράλαµπου Μπούρα βρέθηκε φάκελος µε τίτλο «έργα της σχόλης». Εκεί ο Μπούρας είχε φυλάξει σκίτσα που σκάρωνε σε στιγµές περισυλλογής ή µαταιοπονίας στη διάρκεια κάποιων συνεδριάσεων.  Όµως δεν ήταν τα µόνα. Κατά την τακτοποίηση του αρχείου του ανακαλύφθηκαν διάσπαρτα πολλά άλλα σκίτσα αυτού του είδους.

Μια έκδοση, αφιερωµένη σε αυτό το ελάχιστα γνωστό υλικό –όπου η φαντασία και το όραµα, η ευρηµατικότητα, η σκόπιµη µείξη διαφορετικών στοιχείων και η γελοιογραφική τάση συχνά εναλλάσσονται–, ένα ουσιαστικό συµπλήρωµα στο έως τώρα γνωστό επιστηµονικό έργο του. Επτά κείµενα, γραµµένα από φίλους και οµοτέχνους του, συνοδεύουν τα σκίτσα του Χαράλαµπου Μπούρα που τα σχολιάζει µε την ευαίσθητη παρατηρητικότητά του και µε υποδόριο χιούµορ ο µαθητής του Μανόλης Κορρές.