Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες και εικονογραφία. Πενήντα μελετήματα / Fifty studies on icons and iconography (δίγλωσση έκδοση), εκδ. Ακαδημία Αθηνών / Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης, Αθήνα 2022, 798 σελ. ISBN: 978-960-404-331-6

«Δύο από τους τομείς της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής τέχνης με τους οποίους έχω ασχοληθεί είναι οι φορητές εικόνες και η εικονογραφία. Πολλά από τα σχετικά μελετήματα είναι δημοσιευμένα σε δυσπρόσιτους συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και περιοδικά, και συχνές είναι οι περιπτώσεις που διάφοροι συνάδελφοι αδυνατούν να τα βρουν. Αυτός είναι ο κυριώτερος λόγος για τον οποίο εκδίδεται η ανά χείρας συναγωγή πενήντα κειμένων μου. […]» (Από τον πρόλογο του βιβλίου)