Κωνσταντίνος Βελέντζας, Η Μάχη του Πέτα. Θεμέλιος λίθος της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, έκδ. Εταιρεία για τον Ελληνισμό και Φιλελληνισμό / Μουσείο Φιλελληνισμού, Αθήνα 2022, 180 σελ. ISBN:  978-618-85185-1-3

Το βιβλίο αναφέρεται στις διεργασίες του φιλελληνικού κινήματος στην Ευρώπη, που οδήγησαν εκατοντάδες Φιλέλληνες εθελοντές στην Ελλάδα το 1822, στη σύσταση του Τακτικού Στρατού και του Τάγματος Φιλελλήνων, στην εκστρατεία της Ηπείρου και στις μάχες στο Κομπότι και στο Πέτα.

Παρουσιάζει τους βασικούς συντελεστές και τις βιογραφίες των Φιλελλήνων εθελοντών που θυσιάστηκαν για την Ελλάδα. Εξηγεί γιατί η πολυεθνική αυτή δύναμη, που σχηματίστηκε στη βάση των αξιών του Ελληνικού πολιτισμού, προσέφερε τον πρώτο σπόρο για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Το βιβλίο είναι μεταφρασμένο σε 5 γλώσσες, με την ευγενική υποστήριξη απογόνων Φιλελλήνων που συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση.

Αγγλική μετάφραση: Nathan Ticknor (απόγονος του Αμερικανού Φιλέλληνα Dr. Samuel Gridley Howe).

Γαλλική μετάφραση: Dr. Vincent Touze (απόγονος του Γάλλου Φιλέλληνα Maxime Raybaud).

Γερμανική μετάφραση: Καθ. Νικόλαος Αποστολίδης (απόγονος του Γερμανού Φιλέλληνα Dr. Heinrich Treiber).

Ιταλική μετάφραση: Alberto & Anna Roccavilla (απόγονος του Ιταλού Φιλέλληνα Michele Roccavilla).

Πολωνική μετάφραση: Prof. Maria Kalinowska, Prof. Gościwit Malinowski.