​Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 662.000 ευρώ ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις  6 Μαΐου 2022, σε Κοινότητες Φορέων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω του Μητρώου Πολιτιστικού Φορέων του ΥΠΠΟΑ, για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας σε δράσεις τους, που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2022 και αφορούν τη διαφύλαξη και ανάδειξη στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (ΕΕΑΠΚτΕ).

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν 67 αιτήματα από φορείς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από τους: Βασιλική Χρυσανθοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας στο ΕΚΠΑ), Ρέα Κακάμπουρα (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λαογραφίας στο ΕΚΠΑ), Λάμπρο Λιάβα (ΚαθηγητήςΕθνομουσικολογίας στο ΕΚΠΑ), Ανδρομάχη Οικονόμου (Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών), Σταυρούλα Φωτοπούλου (Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς), αφού έλαβε υπόψη της το σύνολο των στοιχείων που είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα οι φορείς (δηλαδή, τα συνοπτικά αρχεία με την περιγραφή των δράσεων, τους συμμετέχοντες και τον προϋπολογισμό τους, τους οικονομικούς και καλλιτεχνικούς απολογισμούς των τριών τελευταίων ετών του κάθε φορέα), αποφάσισε ομόφωνα την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε 53 φορείς.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα με τα ποσά επιχορήγησης ανά φορέα και το σκεπτικό της Ομάδας Εργασίας.