Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας» από τις 14 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 με επιστημονικά υπεύθυνο τον Σταμάτη Μπουσέ, Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας–Παπυρολογίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους οπουδήποτε τμήματος ή σχολής σχετίζεται με αρχαιογνωσία (με την ευρεία έννοια που περιλαμβάνει και το Βυζάντιο), ή με τη μελέτη της ελληνικής γραφής, ή με την πολιτιστική κληρονομιά.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 150 ωρών που αντιστοιχούν σε 6 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία σε φιλολόγους ή άλλους μελετητές των αρχαίων ελληνικών κειμένων να εκπαιδευτούν στην ανάγνωση μεσαιωνικών (κυρίως) χειρογράφων και να γνωρίσουν σε βάθος την ιστορία της ελληνικής γραφής και των φορέων της.

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η μελέτη της ελληνικής γραφής και των φορέων της βρίσκεται στο κέντρο της φιλολογικής έρευνας. Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό χώρο, η ανάγκη πρόσβασης στα χειρόγραφα είναι διαχρονική, ανεξαρτήτως επιστημονικών τάσεων και προσεγγίσεων. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να αποκρυπτογραφήσει τον κόσμο των ελληνικών χειρογράφων και να δώσει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να μπορούν να εργαστούν με πρωτογενείς πηγές. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερευνητικών προγραμμάτων στη φιλολογία άπτεται με κάποιον τρόπο της μελέτης χειρογράφων, ενώ πολλές συλλογές δεν έχουν τύχει ακόμη κατάλληλης καταγραφής και διαχείρισης, γεγονός που καθιστά την εξοικείωση με την παλαιογραφία σημαντικό επαγγελματικό προσόν για τους αποφοίτους των Φιλοσοφικών σχολών.

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στις εξής 6 θεματικές ενότητες / Μαθήματα: «Πρώιμη μικρογράμματη γραφή», «Μέσοι χρόνοι», «Ύστεροι χρόνοι», «Ειδικά ζητήματα σε ελληνικά χειρόγραφα», «Κωδικολογία» και «Αξιολόγηση».

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν οι: Αγαμέμνων Τσελίκας (τ. διευθυντής Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου και του Εργαστηρίου Συντήρησης Χειρογράφων του ΜΙΕΤ) και Ζήσης Μελισσάκης (Ερευνητής Β’, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Μικτή διδασκαλία, διά ζώσης και εξ αποστάσεως, με συνδυασμό διαλέξεων και σεμιναρίου ανάγνωσης χειρογράφων από φωτογραφίες δειγμάτων χειρογράφων. Οι διά ζώσης ώρες θα είναι 12 και θα διατίθεται σύνδεσμος για όσους αδυνατούν να παραστούν. Οι ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης θα είναι 9 και οι ώρες της σύγχρονης εκπαίδευσης θα είναι 18.

Τόπος υλοποίησης προγράμματος

Κομοτηνή.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 120 €. Κατάθεση 60 € (α’ δόση) πριν από την έναρξη του προγράμματος και 60 € (β’ δόση) μετά το πέρας της 8ης εβδομάδας. Η καταβολή της α’ δόσης αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2022

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.