Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, ανήµερα της Ευρωπαϊκής Ηµέρας Μουσικής, µια σηµαντική ελληνογαλλική επιστηµονική συνάντηση µε τίτλο «Ελληνογαλλικές σχέσεις στον χώρο των µουσείων: Η δύναµη της συνεργασίας» θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Στόχος της ηµερίδας είναι η ιστοριογραφική προσέγγιση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας στον τοµέα του πολιτισµού, και ειδικότερα σε ζητήµατα αρχαιολογίας, Μουσείων και Πινακοθηκών, καθώς και η διερεύνηση νέων δυνατοτήτων, κατευθύνσεων και δικτύων συνεργασίας µεταξύ των ελληνικών και των γαλλικών μουσείων.

Διακεκριµένοι Έλληνες και Γάλλοι οµιλητές, µε εξειδίκευση σε θέµατα αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και πολιτιστικής διαχείρισης, θα παρουσιάσουν ελληνογαλλικές συνεργασίες σε τοµείς αρχαιολογικής έρευνας, ανάδειξης µουσείων, καθώς και ανταλλαγής περιοδικών εκθέσεων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, µε υποδειγµατικό εκθεσιακό πρόγραµµα και σε άµεση γειτνίαση µε τον χώρο διεξαγωγής της ηµερίδας, αποτελεί ένα εξέχον δείγµα ελληνογαλλικής συνεργασίας, στο οποίο θα εστιάσει η εναρκτήρια εισήγηση.

Ξεναγήσεις στο μουσείο, τον παρακείµενο αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, στο Γαλαξίδι και το Ναυτικό Μουσείο του Δήµου Δελφών, την προηγουµένη της ηµερίδας, καθώς και µουσική εκδήλωση σε επιµέλεια της Ελληνίδας ερµηνεύτριας Βασιλικής Καρακώστα, ανήµερα, µετά τη λήξη της, θα εξοικειώσουν τους συµµετέχοντες µε το σηµαντικό πολιτιστικό κεφάλαιο των Δελφών και της ευρύτερης περιοχής.

Η ελληνογαλλική επιστηµονική συνάντηση των Δελφών και οι συνοδές πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται στο πλαίσιο της Γαλλικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάµηνο του 2022, από το Ελληνικό και το Γαλλικό Τµήµα του Διεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM), σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, και υποστηρίζονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το γαλλικό υπουργείο Πολιτισµού και το Δίκτυο Δήµου Δελφών. Η ηµερίδα τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού της Ελλάδας. Χορηγός είναι το Εργοστάσιο Αλουµίνιον της Ελλάδος του Τοµέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS.

Η ηµερίδα αφιερώνεται στη µνήµη της Μαρίνας Λαµπράκη-Πλάκα.