Μεγάλο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Beyond Macedonia. The multifaceted Hellenistic Oikoumene reconsidered» και 56 ανακοινώσεις από 60 καταξιωμένους ερευνητές θα πραγματοποιηθεί στο νέο μουσείο των Αιγών από τις 27 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου 2022.

Το συνέδριο προετοίμασε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας με τη συνεργασία και τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών και μελετητών από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του κόσμου.

Επικεντρώνεται στη διερεύνηση σύνθετων φαινομένων με βασικούς άξονες την οικονομία, την αρχιτεκτονική και την οργάνωση του χώρου, την εξέλιξη της τέχνης και των πολιτιστικών ρευμάτων, αλλά και στη συνθετική παρουσίαση των ανασκαφών και των ευρημάτων του αχανούς ελληνιστικού κόσμου από το Πακιστάν μέχρι τη δυτική Μεσόγειο, δίνοντας λόγο σε διαφορετικές προσεγγίσεις και νέες τάσεις της αρχαιογνωστικής επιστήμης.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή συνεδρίων διά ζώσης και  με τα ισχύοντα μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού το συνέδριο εκτός από τους ομιλητές μπορούν να παρακολουθήσουν κατά σειρά προτεραιότητας ως 20 ακροατές με ειδικά ενδιαφέροντα που θα πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στη γραμματεία της ΕΦΑ Ημαθίας (e-mail efahma@culture.gr). Γλώσσα των συνεδριών είναι τα αγγλικά.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

Οι σύνεδροι

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.