Ο ΝΕΟΝ, μέσω ετήσιου προγράμματος υποτροφιών, υποστηρίζει νέους δημιουργούς και σπουδαστές στην υλοποίηση των σχεδίων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και τη συνέχιση των σπουδών τους. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υπόκεινται στα ίδια κριτήρια.

Θα δοθούν οκτώ υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές εξωτερικού (Master) ύψους €10.000 η καθεμία στους εξής τομείς: α) Ιστορία της Τέχνης, β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies), γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου 2022, και ώρα 12:00 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας).

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 3 Ιουνίου 2022.

Πατήστε εδώ για την αναλυτική προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες.