Η Σοφία Τσουρινάκη (Τεχνολόγος Αρχαίου Υφάσματος, Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ) παρουσιάζει την έκδοση: Ἀλίκη Μαραβέλια, Ἡ Ἱστορία τοῦ Ναυαγοῦ: Εἰσαγωγή, Σχολιασμὸς καὶ Μετάφραση ἐκ τοῦ Πρωτοτύπου τοῦ Ἀρχαιοτέρου καὶ Ὡραιοτέρου Αἰγυπτιακοῦ Διηγήματος, Σέραπις, Ἀθῆναι 2021, 240 σελ. ISBN 978–618–85516–0–2:

Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας, Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Αιγυπτιολογίας, καταξιωμένη Αιγυπτιολόγος και Αρχαιοαστρονόμος, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ελληνική μετάφραση την πλήρη μελέτη του αρχαιότερου αιγυπτιακού διηγήματος (περ. 2000 π.Χ.): της Ιστορίας του Ναυαγού. Το βιβλίο προλογίζουν η εκλεκτή Αιγυπτιολόγος Καθ. Arlette David (Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Ιερουσαλήμ) και ο Δρ Christian Casey (NYU).

Το έργο αρχίζει με την φωτογραφική παράθεση των 16 σελίδων του Παπύρου Hermitage 1115, όπου περιέχονται οι 189 στίχοι της Ιστορίας του Ναυαγού σε ιερατική γραφή, η οποία συνοδεύεται από την μεταγραφή τους στην ιερογλυφική γραφή από την συγγραφέα (Κεφ. Ι, σ. 19-36). Στο Κεφ. ΙΙ (σ. 37-80) έπεται εισαγωγική μελέτη του διηγήματος, με εισαγωγή στην ιστορία του Μέσου Βασιλείου, στην αρχαία αιγυπτιακή Λογοτεχνία και στην Ιστορία του Ναυαγού. Εδώ περιλαμβάνεται επίσης μια πρωτότυπη αστρονομική μελέτη του διηγήματος (το οποίο αποτελεί αστρονομική αλληγορία και περιέχει σπάνια και χαρακτηριστική αναφορά σε πτώση μετεωρίτη), βασισμένη σε ήδη δημοσιευθείσα εργασία της Δρος Μαραβέλια και στην δεύτερη Διδακτορική Διατριβή της. Αξίζει να σημειωθεί η σοφιστευμένη αναφορά της συγγραφέως (εν είδει σύγκρισης) στην εξαφάνιση των δεινοσαύρων από πτώση μετεωρίτη, και οι συγκρίσεις με την Οδύσσεια και το Έπος του Γκιλγκαμές, αλλά και η αναφορά της στις έννοιες των νησιών και της θάλασσας. Οι τελευταίες αποτελούν τα σκηνικά για την εξέλιξη, την πλοκή και την ανάπτυξη του διηγήματος και θα συναρπάσουν τους Έλληνες αναγνώστες, μια και θυμίζουν το Αιγαίο, την Μεσόγειο και τις θαλασσινές περιπέτειες του Οδυσσέα, αλλά και του Σεβάχ στις Χίλιες και Μια Νύχτες. Τέλος, στο ίδιο Κεφάλαιο περιέχεται μια στρωτή και μια πιο ελεύθερη μετάφραση του διηγήματος στην ελληνική γλώσσα. Στο Κεφ. ΙΙΙ (σ. 81-106) δίνεται το μεταγραφέν ιερογλυφικό κείμενο, γραμμή προς γραμμή, με εναλλαγή της φωνητικής μετεγγραφής και της μετάφρασης κάθε στίχου. Το επόμενο (μεγαλύτερο) μέρος του βιβλίου (Κεφ. ΙV, σ. 107-180) περιέχει εκτενή και καλογραμμένο σχολιασμό των στίχων, όχι μόνο για πραγματολογικά, αστρονομικά και θρησκευτικά στοιχεία, αλλά και πλήρη γραμματική και συντακτική ανάλυσή τους. Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο η συγγραφέας συζητά όλες τις αναφορές του Καθ. Sir Alan H. Gardiner στην περίφημη Γραμματική του που αναφέρονται στην Ιστορία του Ναυαγού. Επίσης εκεί συζητά και σχολιάζει, διαφωνώντας πολλές φορές, τις απόψεις άλλων σύγχρονων Αιγυπτιολόγων, προσθέτοντας πρωτότυπες απόψεις και νέους τρόπους προσέγγισης και σύγκρισης μερικών «δύσκολων» νοηματικώς στίχων. Η εμβριθέστατη επιστημονική ανάλυση και οι πλούσιες επεξηγήσεις της συγγραφέως αποτελούν το θησαύρισμα του βιβλίου της και βοηθούν τους αναγνώστες στην κατανόηση και πρόσληψη της δομής του αρχαίου κειμένου. Το επόμενο Κεφ. V (σ. 181-210) αποτελεί ουσιαστικά την εκτενέστατη Βιβλιογραφία, στο τέλος της οποίας δίνεται σύντομο Παράρτημα Συντμήσεων. Το τελευταίο Κεφ. VΙ (σ. 211-238) αποτελεί ειδικό Παράρτημα δύο Πινάκων: ο πρώτος περιέχει τα ιερατικά σημεία του παπύρου, συνοδευόμενα από την ιερογλυφική μεταγραφή τους και τους στίχους όπου απαντούν στον πάπυρο, ενώ ο δεύτερος αποτελεί ουσιαστικά το λεξιλόγιο του κειμένου (με τις λέξεις μετεγγραμμένες στα ιερογλυφικά, συνοδευόμενες μερικές φορές από κοπτικά ή εβραϊκά ανάλογα) και την μετάφραση αυτών των λέξεων.

Πρόκειται για εξαιρετικής ποιότητας έκδοση, πλήρως έγχρωμη, με σκληρόδετη, καλλιτεχνική, βιβλιοδεσία, ενώ οι προσεκτικά επιλεγμένες εικόνες συνοδεύουν με ταιριαστό τρόπο το κείμενο της μελέτης και την μετάφραση. Επίσης περιέχονται μερικά έγχρωμα σχέδια της Φωτεινής Κοντούλη που πλαισιώνουν ωραία την ιστορία. Το βιβλίο αποτελεί πολύ σημαντική συνεισφορά στην ελληνική αιγυπτιολογική βιβλιογραφία και θα βοηθήσει τόσο τους σπουδαστές του Σεμιναρίου Αιγυπτιολογίας του Ινστιτούτου, αλλά και το ευρύτερο κοινό, να έλθουν σε άμεση επαφή με την αρχαία αιγυπτιακή Γραμματεία και τον εμπνευσμένο πολιτισμό της αρχαίας Αιγύπτου.