Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η επανάχρηση του ιστορικού και διατηρητέου νεότερου μνημείου του συγκροτήματος της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, που βρίσκεται πίσω από την Παλαιά Βουλή. Σύμφωνα με την απόφαση του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιώργου Ζερβού, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, η αποκατάσταση και επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άνθιμου Γαζή και Κολοκοτρώνη και είναι ιδιοκτησία της Βουλής των Ελλήνων (συνολικού εμβαδού 2.330,70 τ.μ.), εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων του κτηρίου, η αισθητική αναβάθμισή του και του αμέσου περιβάλλοντος χώρου και ο πλήρης εκσυγχρονισμός των Η/Μ εγκαταστάσεων, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης βιβλιοθήκης.

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση των κτηρίων και συνοπτικά: συντήρηση και επισκευή-ενίσχυση ξύλινης στέγης και μεταλλικής στέγης και επικάλυψη με κεραμίδια γαλλικού τύπου, συντήρηση και ενίσχυση του μεταλλικού βιβλιοστασίου, αποκατάσταση των όψεων των κτηρίων, ενίσχυση επιχρισμάτων και τραβηχτών, εσωτερική διαμόρφωση για τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση της διατηρητέας χρήσης του συγκροτήματος ως βιβλιοθήκης, αποκατάσταση του ζωγραφικού εσωτερικού διακόσμου, κατασκευή ψευδοροφών, όπου σώζεται και ο ζωγραφικός διάκοσμος, συντήρηση ή/και αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων κλιμάκων, πατωμάτων, δαπέδων και δαπέδων από τσιμεντοπλακίδια, συντήρηση ή/και αντικατάσταση μαρμάρινων μελών και στοιχείων, συντήρηση ή/και αντικατάσταση μεταλλικών στοιχείων κλιμάκων, κιγκλιδωμάτων, χρωματισμός των όψεων, των διακοσμητικών τραβηχτών, των κουφωμάτων και των μεταλλικών στοιχείων, προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου κ.λπ.

Επιπλέον προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά την περίοδο κατασκευής του έργου για τις αρχιτεκτονικές, στατικές επεμβάσεις, καθώς και τις εργασίες συντήρησης ζωγραφικού διακόσμου και λίθου.

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023 και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.039.836,71 ευρώ.