Το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας (ΙΑΜΥ), εκτός των άλλων, διασώζει στα κειμήλιά του και πολλούς χάρτες που αποτελούν σπάνιες εκδόσεις. Αρκετοί από αυτούς εκτίθενται μόνιμα στον προθάλαμο του πρώτου ορόφου και στην αίθουσα Ναυτιλίας. Πολλοί άλλοι, όμως, ελλείψει χώρου, βρίσκονται στον αποθηκευτικό χώρο του αρχειοστασίου.

Θέλοντας να προβάλει στο κοινό αυτόν τον πλούτο των χαρτών, το ΙΑΜΥ διοργανώνει έκθεση με τίτλο «Ναυτικοί Χάρτες και Ναυσιπλοΐα του 19ου αιώνα». Χάρτες σπάνιοι και συλλεκτικοί, μεταξύ των οποίων πολλοί προερχόμενοι από το Βασιλικό Ναυτικό της Αγγλίας και της Γαλλίας, άλλοι από τη Χαρτογραφική Υπηρεσία Ελλάδος και άλλοι από δωρεές, είναι πλέον προσβάσιμοι στο κοινό που επισκέπτεται το μουσείο.

Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 9.00 το πρωί έως τις 4.00 το απόγευμα, για όλη τη χειμερινή περίοδο.