Σταύρος Βλίζος / Νότα Πάντζου (επιμ.), Διαχείριση και ανάδειξη χώρων και μνημείων, Diadrasis, Αθήνα 2021, 316 σελ. ISBN: 978-618-81473-2-4

Ο παρών τόμος στοχεύει στην προώθηση της έρευνας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τα πρόσφατα έργα, τις νέες μεθόδους και τις καλές πρακτικές, μέσω της παρουσίασης, μεταξύ άλλων περιπτώσεων μελέτης, των έργων αναστήλωσης και ανάδειξης που συντελέστηκαν την τελευταία δεκαπενταετία στους αρχαιολογικούς χώρους και τα ιστορικά μνημεία των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με την αρωγή κοινοτικών, δημόσιων αλλά και ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων.

Ο τόμος διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή και δωρεάν (πατήστε εδώ).

Ο τόμος δημοσιεύεται με όρους ανοικτής πρόσβασης: «Αναφορά Δημιουργού 4.0 (CC-BY)», με την προϋπόθεση αναφοράς στον συγγραφέα και τον εκδότη σε κάθε χρήση. Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους συγγραφείς και τον εκδότη diadrasis.