Εμμανουέλα Γ. Γούναρη, Φίλιπποι – Η οικία της τέταρτης οικοδομικής νησίδας ανατολικά του Forum, University Studio Press, 2021, 390 σελ. ISBN: 978-960-12-2521-0

Το βιβλίο συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στην τέταρτη οικοδομική νησίδα ανατολικά του Forum των Φιλίππων, που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1990 από τον Τομέα Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Η μελέτη προέκυψε από τη συμμετοχή της συγγραφέως στην ανασκαφή και τα αποτελέσματά της βασίζονται στην επιτόπια έρευνα αλλά και στα ημερολόγια, τα σχέδια και το φωτογραφικό υλικό της ανασκαφής.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται τα ιστορικά στοιχεία για την πόλη των Φιλίππων, με βάση τις γραπτές πηγές, τα νομίσματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Επίσης, παρουσιάζεται η πολεοδομική οργάνωσή της, με βάση τα σύγχρονα ανασκαφικά δεδομένα, γίνονται συγκρίσεις με άλλες πόλεις και εξάγονται συμπεράσματα για την εξέλιξη και τη μορφή της.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το ίδιο το συγκρότημα. Η νησίδα εντάσσεται στον πολεοδομικό ιστό και εξετάζονται συνοπτικά οι οδοί γύρω από αυτή. Στη συνέχεια, προδιορίζεται η λειτουργία των χώρων, η μορφή και η διακόσμηση των οικοδομημάτων και διακρίνονται χρονολογικά οι διάφορες φάσεις της οικίας.

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται πέντε κατάλογοι ευρημάτων. Πρόκειται για θραύσματα αρχιτεκτονικών γλυπτών, μαρμάρινα και λίθινα αντικείμενα, θραύσματα από γλυπτά ολόγλυφα, ιδεαλιστικά ή εικονιστικά, νομίσματα καθώς και αντικείμενα μικροτεχνίας που βρέθηκαν στην οικία.

H Εμμανουέλα Γ. Γούναρη είναι Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας και μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.