Λογείον – Περιοδικό για το Αρχαίο Θέατρο, τεύχος 10 (2020), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 414. ISSN 2241-2417

Στο Λογείον: περιοδικό για το αρχαίο θέατρο δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψή του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκρισή του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών.

Περιεχόμενα

—Χριστίνα Παπασταμάτη-φον Μοοκ: «Το “θέατρο των μεγάλων τραγικών”: Αρχαιολογικά δεδομένα και λειτουργικά ζητήματα»

—Egert Pöhlmann: «New Arguments for a Skene Building in Early Greek Tragedy: Second Thoughts»

—Nikos Manousakis: «Aesch. fr. 13 Radt: A Sexual Pun?»

—S. Douglas Olson: «Methodological Reflections on the Text and Action of Sophocles’ Tereus (S. Fr. 583 + POxy. 5292)»

—Evangelia K. Mimidou: «The Skyrians of Euripides and Three Attic Works of Art»

—Vayos Liapis: «The Fragments of Euripides’ Oedipus Once Again: Neglected Evidence and Lessons Learned»

—Kaiti Diamantakou-Agathou: «From Aspasia to Lysistrata. Literary Versions and Intertextual Diffusions of the Feminine Other in Classical Athens»

—Smaro Nikolaidou-Arabatzi: «Aristophanes’ Parody in the Ranae 907–933: A Guide of Understanding the Technique of Silence in Greek Tragedy»

—J. Richard Green / Ioannis M. Konstantakos: «A Calyx-Krater by the Varrese Painter and a Glimpse of Alexis’ Agonis or Hippiskos»

—Adamantia Biliani: «Satyr Drama at the Lenaea? The Inscription SEG 26, 203»

—Δημήτριος Κανελλάκης: «Αριστοφανικά ίχνη στον Καρυωτάκη: Αναλογίες και επιδράσεις»

Βιβλιοκρισίες

—Dimitrios Kanellakis: «Aristophanes and Politics»

—Dimitrios Kanellakis: «Paracomedy»

—Στέλιος Χρονόπουλος: «Αρχαίο δράμα και λαϊκή ηθική»