Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.521.220 ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενίσχυση των ψηφιακών δράσεων πολιτισμού το 2021, μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα, από τις 7 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 25 Φεβρουαρίου 2021. Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού και περιλαμβάνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές ή εκφράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα και τομείς της δημιουργικής οικονομίας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς τις 238 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που υπεβλήθησαν. Από αυτές, οι 89 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση ή επιχορήγηση και αιγίδα, ενώ οι 47 αξιολογήθηκαν θετικά μόνο για αιγίδα.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελείται από τους: Ανδρομάχη Γκαζή (Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο  Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και  Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου), Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο (Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου), Ελένη Λαγούδη (μουσειολόγο με ειδίκευση στις ψηφιακές δράσεις, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), Αγιάτη Μπενάρδου (συνεργαζόμενη ερευνήτρια στη Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων Αθηνά), και Αναστασία Γκάτζιου (προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), ως συντονίστρια.

Δείτε περισσότερα εδώ.