Σε πορεία υλοποίησης μπαίνει το εμβληματικό έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Παύλου Μελά, της ΜΟΔ ΑΕ και της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ. Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση της β΄ φάσης του έργου που αφορά στην εκπόνηση των μελετών του έργου: «Δημιουργική Επανάχρηση των κτηρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά».

Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και το χρονοδιάγραμμα για την άμεση έναρξη των απαιτούμενων ενεργειών συζητήθηκαν, σε ευρεία σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, «Συνεχίζουμε την καλή συνεργασία που ήδη έχουμε επιτύχει. Όλοι θέλουμε να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, που είναι ένας πολύ σημαντικός πολιτιστικός πόλος και συγχρόνως ένας μοναδικός αναπτυξιακός πόρος για τη Δυτική Θεσσαλονίκη και όχι μόνον. Αυτό που έχει σημασία είναι να ολοκληρωθούν μέσα από την Προγραμματική Σύμβαση το συντομότερο δυνατόν οι απαιτούμενες μελέτες, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Δεδομένου ότι στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του στρατοπέδου και τους επόμενους μήνες –μετά από μια περίοδο προσφυγών και ενστάσεων– αναμένεται η εγκατάσταση του αναδόχου χρειάζεται απόλυτος συντονισμός όλων των συναρμοδίων φορέων, ώστε ενώ εκπονούνται οι μελέτες, να ληφθεί υπόψη το έργο που αφορά στα δίκτυα και στις εργασίες των υποδομών και των συνδέσεων των κτηρίων, ώστε να μην απαιτηθούν στη φάση της κατασκευής διορθώσεις και καθυστερήσεις».

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς, συνεργάζονται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με αυτήν οι φορείς αναγνωρίζουν την υψηλή αναγκαιότητα και προτεραιότητα για την αξιοποίηση του χώρου τού πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά», με  την απόδοση σε δημόσια χρήση ενός ελεύθερου χώρου πρασίνου και κοινωφελών χρήσεων ως μητροπολιτικού πάρκου. Συνεργάζονται επίσης, για την προστασία και ανάδειξή του πρώην στρατοπέδου, ως τόπου ιστορικής και κοινωνικής μνήμης, με την αποκατάσταση και επανάχρηση μέρους του κτηριακού αποθέματος και με τελικό στόχο την ενίσχυση της αστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της ευρύτερης περιοχής.

Το αντικείμενο που πρόκειται να υλοποιηθεί, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, αφορά στις μελέτες ωρίμανσης για την αποκατάσταση επτά εμβληματικών κτιρίων που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως μνημεία. Ειδικότερα, να προχωρήσουν οι διαδικασίες διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής τού έργου «Δημοπράτηση και επίβλεψη του έργου αποκατάστασης και επανάχρησης του κτιρίου στρατωνισμού Α2 και ωρίμανση/εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και επανάχρησης των κτιρίων στρατωνισμού με διακριτικά Α3, Β1, Β2, Β3, Β4 Π και κτίριο ταξιαρχίας». Σύμφωνα, με το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης, η υλοποίηση της Β’ φάσης, θα ολοκληρωθεί το 2023.

Το κτήριο Α2 πρόκειται να στεγάσει επιτελικές υπηρεσίες τού Δήμου, καθώς και χώρο αφιερωμένο στην Εθνική Αντίσταση. Στο κτήριο Α3 θα εκτεθούν ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ στο κτήριο Β4 θα στεγαστεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την ωρίμανση των έργων που αφορούν στους μουσειακούς χώρους, οι οποίοι θα ιδρυθούν στα κτήρια Α3 και Β4. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης θα παραδώσει στον φορέα υλοποίησης τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη για την ίδρυση του Μουσείου στο κτήριο Α3. Μέσω της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το ΥΠΠΟΑ θα εποπτεύσει τις εργασίες συγκρότησης και τεκμηρίωσης των Συλλογών, καθώς και τη σύνταξη της μουσειολογικής προμελέτης για το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού.