Σοφία Γιαλουράκη, Κυκλαδικά ειδώλια: ταξιδεύουν στον χρόνο, εικονογράφηση: Stephen Livanos, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 2020, σ. 60.

Το βιβλίο παρουσιάζει 27 κυκλαδικά ειδώλια και αντικείμενα από τις Κυκλάδες και την Αττική, έργα τέχνης περιόδων από το 3200 μέχρι το 2000 π.Χ. Προέρχονται κυρίως από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και από το Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου ή το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα.