Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (European Heritage Label) σε δέκα ιστορικούς τόπους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Οι τόποι είναι οι εξής: Αρχαιολογικός χώρος Ostia Antica (Ιταλία), Υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά στις Αζόρες (Πορτογαλία), Διεθνής εφαρμογή «Αποικίες Καλής Θέλησης» (Βέλγιο, Κάτω Χώρες), Ζώσα πολιτιστική κληρονομιά της πόλης Szentendre (Ουγγαρία), Κάστρο Kynžvart – χώρος διπλωματικών συναντήσεων (Δημοκρατία της Τσεχίας), Τόπος μνήμης στην Łambinowice (Πολωνία), Zdravljica, ποίημα-μήνυμα της Ευρωπαϊκής Άνοιξης των Εθνών (Σλοβενία), Πολυκατοικίες Werkbund Estates, στην Ευρώπη, Μνημείο Chambon-sur-Lignon  (Γαλλία) και Οικίες «Τρεις Αδελφοί» (Λετονία)

Τι είναι το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς απονέμεται σε τόπους που αποτελούν ορόσημο για τη δημιουργία της σημερινής Ευρώπης. Ξεκινώντας από την αυγή του πολιτισμού μέχρι και την Ευρώπη που βλέπουμε σήμερα, οι τόποι αυτοί συμβολίζουν τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, τις αξίες και την ιστορία.

Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης και της εκτίμησης της κοινής και ποικίλης κληρονομιάς των κρατών της ΕΕ, κυρίως από τη νεότερη γενιά. Συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών για την ΕΕ.